Екcпертиза

Державний гемологічний центр України (ДГЦУ)

Міністерство фінансів України

Україна, 04119, Київ, вул. Дегтярівська, 38-44.

Государственный геммологический центр Украины

Ткаленко Андрій Миколайович,
директор
Державного гемологічного центру України

Наказом Міністерства фінансів України від 09.09.2020 № 493-0 директором Державного гемологічного центру України призначено Ткаленка Андрія Миколайовича.

Ткаленко Андрій Миколайович закінчив Донецький політехнічний інститут у 1985 році, має кваліфікацію гірничого інженера.
Трудову діяльність розпочав гірничим майстром на шахті «Червоногвардійська»
ВО «Макіїввугілля», більше ніж 27 років працював на керівних посадах, а з 2012 по 2019 роки на посаді заступника директора в Державному гемологічному центрі України. Брав активну участь у наукових дослідженнях з проблем діагностики та оцінювання якості декоративного каміння. Наукові досягнення відображені у наукових звітах, низці наукових публікацій та свідоцтвах про реєстрацію авторського права.

Державний гемологічний центр України (ДГЦУ) створено за рішенням Уряду України 7 вересня 1993 року як науково-виробничу організацію при Міністерстві фінансів України. Враховуючи те, що Україна є потенційно потужною гірничо-рудною державою Європи, головним завданням ДГЦУ було започаткування державного інституту незалежної від комерційних інтересів експертизи дорогоцінного, дорогоцінного органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння.

У досить короткий час ДГЦУ створив сучасну гемологічну лабораторію, оснащену необхідними приладами для експертизи дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння, зібрав унікальну еталонну колекцію мінералів та їх синтетичних аналогів, гірських порід та органогенних утворень (перлів, бурштину, гагату тощо) з усіх куточків світу. У лабораторії працюють висококваліфіковані фахівці, які отримали гемологічну освіту у провідних центрах Європи і здатні вирішити будь-яку діагностичну роботу з коштовностями, провести прогнозування їх вартості, визначити історико-культурну значимість пам'яток культури. Методи гемологічних досліджень у ДГЦУ є уніфікованими стосовно європейських і загальносвітових вимог. За результатами експертизи видається уніфікований Експертний висновок про якість і вартість, який підписується експертом та засвідчується підписом керівника і печаткою ДГЦУ.

Государственный геммологический центр Украины На базі Державного гемологічного центру України створено і діють навчальні курси підготовки експертів з діагностики і оцінки діамантів, кольорового дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння. Курси проводяться за стандартними навчальними програмами, а також за окремими учбово-тематичними планами, розробленими на замовлення. На курсах ДГЦУ вже здобули освіту сотні слухачів, у тому числі з Росії, Польщі, Німеччини, Швейцарії, Білорусі, Молдови. Вперше впорядковано серію друкованих методичних посібників, які у повній мірі відповідають сучасним вимогам гемологічної експертизи та товарознавста коштовностей. Додатково до традиційних для гемологічних осередків навчальних програм і завдяки підтримці провідних фірм з Фінляндії та Італії розроблено програму підготовки експертів декоративного каміння, численні родовища якого знаходяться на території України.

Враховуючи потреби ринку, у ДГЦУ ведеться активна консультативна робота з надрокористувачами та потенційними інвесторами, яким пропонується інформація про родовища каміння в Україні, їх якісні показники, особливості видобування і економічні та технологічні проблеми видобувного та переробного виробництва.

ДГЦУ започаткував перший в Україні гемологічний журнал "Коштовне та декоративне каміння", який щоквартально виходить у світ з 1995 року. Основний девіз видання: "Природне каміння, культура його використання і прогнозування вартості". Журнал визнаний Вищою атестаційною комісією Національної академії наук України як видання, публікації в якому зараховуються при захисті кандидатських та докторських дисертацій. В ньому вже знайшли висвітлення численні теми про методи гемологічної науки, нові знахідки коштовного та декоративного каміння на території України. Постійно опубліковуються наукові статті молодих та досвідчених вчених України та інших країн, подається поточна інформація про ринкові ціни на усі види природного каміння від діамантів до продуктів переробки декоративного каміння.

Учебные курсы, ГГЦУ Ще одним напрямком діяльності ДГЦУ є укладання та видання каталогів декоративного каміння України, а також кадастрів їх родовищ.

ДГЦУ є членом Асоціації ювелірів України та Асоціації "Граніти України". За час свого існування Центр був ініціатором і організатором п'яти міжнародних виставок-ярмарків дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння в Україні (1994 - 1999 роки) і сьогодні залишається постійним і активним учасником багатьох корпоративних заходів виробників.

Дотримуючись курсу загальнодержавних економічних перетворень, наша організація вперше демонополізувала свою діяльність і започаткувала інститут акредитованих експертів (Наказ Міністерства фінансів від 29.01.97 за №19). Така акція дозволить вже в недалекому майбутньому безконфліктно перейти до створення Української колегії акредитованих експертів-товарознавців і далі - до потужних угрупувань виробничників: торгово-промислових палат у справі каменевидобування та каменепереробки, а також в ювелірній справі.

У 1997 році набув чинності Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", в якому вперше на законодавчому рівні визначені основні завдання нашої організації в системі державного контролю та регулювання обігу коштовностей в Україні. Учебные курсы, ГГЦУ В статті 15 (пункт 6) цього Закону сказано: "Державний гемологічний центр України відповідно до законодавства проводить незалежну експертизу та контроль за якістю сировини і виробів з дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також виробів з ними, експертну оцінку дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, зарахованого до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, надає методологічну допомогу геологорозвідувальним, видобувним і переробним підприємствам для підвищення якості робіт та методичному їх забезпеченні, проводить гемологічні дослідження сировини, а також виконує інші роботи за розпорядженнями уповноважених органів, пов'язані з незалежною експертизою дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння".

Науково-виробничий статус Державного гемологічного центру України визначає сферу напрямків досліджень:Наукова робота в ДГЦУ щорічно корегується.

Перспективи подальшої діяльності Державного гемологічного центру України ми вбачаємо в забезпеченні реальних експертних потреб, розвитку гемологічної науки та освіти, популяризації знань, вивченні потенціалу України в сфері видобування та переробки дорогоцінного, напівдорогоцінного і декоративного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, а також в роботі, що пов'язана із захистом економічних інтересів України на світовому ринку та захистом інтересів виробників і споживачів в межах країни.Положення про Державний гемологічний центр України

Шановні колеги!

Державний гемологічний
центр України разом з
Національним технічним
університетом України
«КПІ ім. І. Сікорського»
представляють
до Вашої уваги
монографію
«Прикладні аспекти використання геостатичних методів дослідження
в гірництві»


Шановні колеги!

Державний гемологічний
центр України разом з
Київським університетом
будівництва та архітектури представляють
до Вашої уваги
новий навчальний посібник
«ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА
ДЕКОРАТИВНОГО КАМІННЯ»


Сучасні
науково-технологічні
розробки!

Використання
пилоподібних відході
в каменеобробній
промисловості
при виробництві
пористих бетонівContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
СТЕРЕЖИСЬ
ПІДРОБОК!!!


Державний гемологічний
центр України (ДГЦУ)
повідомляє, що
науково-дослідною лабораторією
виконано розроблення стандартів ДГЦУ,
призначених до застосування
під час гемологічних досліджень
Державний гемологічний
центр України (ДГЦУ)
повідомляє про
розроблення першої
редакції проекту
національного стандарту
ДСТУ ХХХХ:201Х
"БУРШТИН У СИРОВИНІ.
Загальні технічні умови"
УВАГА!
ЗМIНИ!

Міністерство фінансів України своїм наказом «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України» від 01.07.2014 № 737, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.08.2014 за № 1003/25780, запровадило форми Висновку за результатами експертизи гемологічних об'єктів (далі – Висновок). Із набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 01.07.2014 № 737 ДГЦУ буде використовувати дані форми Висновку замість форми Висновку за результатами експертизи й оцінки дорогоцінних каменів, дорогоцінних каменів органогенного утворення, напівдорогоцінних і декоративних каменів у сировині та виробах, колекцій мінералів, гірських порід, мінеральних речовин, а також культурних цінностей, затвердженої відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 10.10.2005 № 684.


Наші замовники


All Rights Reserved. Copyright © 2007-2018 DGCU. Registered trademark of DGCU.