Журнал «Коштовне та декоративне каміння»

i ISSN 2079-1410
Видається з вересня 1995 року
Засновники журналу:
Державний гемологічний центр України
Періодичність: 4 рази на рік
Мови видання:
українська, англійська
Спеціальності ДАК:
04.00.01
04.00.02
04.00.11
04.00.19
04.00.20
cСвідоцтво реєстрації
Ідентифікатор медіа: R30-01525 за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про реєстрацію від 16.10.2023 № 1083

Видавець та виготовлювач:
Державний гемологічний центр України

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:
серія ДК № 1010 від 09.08.2002

Адреса редакції, видавця та виготовлювача:
Державний гемологічний центр України
04119, Київ, вул. Дегтярівська, 38–44
+380(44) 492-93-28
olgel@gems.org.ua