Журнал «Коштовне та декоративне каміння»

i ISSN 2079-1410
Видається з вересня 1995 року
Засновники журналу:
Державний гемологічний центр України
Періодичність: 4 рази на рік
Мови видання:
українська, англійська
Спеціальності ДАК:
04.00.01
04.00.02
04.00.11
04.00.19
04.00.20
cСвідоцтво реєстрації
Ідентифікатор медіа: R30-01525 за рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про реєстрацію від 16.10.2023 № 1083

Видавець та виготовлювач:
Державний гемологічний центр України

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:
серія ДК № 1010 від 09.08.2002

Адреса редакції, видавця та виготовлювача:
Державний гемологічний центр України
04119, Київ, вул. Дегтярівська, 38–44
+380(44) 492-93-28
olgel@gems.org.ua

Про журнал


Шановні колеги!


Раді вас вітати на вебсторінці науково-практичного журналу «Коштовне та декоративне каміння».

Наш журнал є періодичним фаховим виданням у сфері гемології і експертної оцінки дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння, у тому числі загальної й економічної геології, мінералогії, методів прогнозування, пошуку й оцінки родовищ корисних копалин, інформації щодо динаміки зміни цін на природне дорогоцінне, напівдорогоцінне та декоративне каміння на внутрішньому і світовому ринках.

У журналі «Коштовне та декоративне каміння» публікуються матеріали теоретичних, експериментальних і методичних досліджень у галузі мінералогії, геохімії, економічної геології, геології родовищ корисних копалин, архітектури, товарознавства українською, російською та англійською мовами.

Сфера розповсюдження та категорія читачів – загальнодержавна і зарубіжна.

Запрошуємо студентів, науковців, фахівців у сфері гемології, геології, дизайну, архітектури і просто аматорів каменю подавати матеріали для публікації в журналі «Коштовне та декоративне каміння»!

Кожна стаття проходить рецензування провідними вченими.

Редакція журналу «Коштовне та декоративне каміння» дотримується принципів академічної доброчесності, передбачених законами України.

Журнал «Коштовне та декоративне каміння» входить до бази даних Google Scholar і Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)

Публікація матеріалів, які не містять нових наукових результатів і водночас не містять інформації про те, що вони є оглядовими чи науково-методичними, допускається із зазначенням про це.